Evliya Çelebi Edebi Kişiliği Ve Eserleri Hakkında Bilgi

Evliya Çelebi, 17. yüzyılda yaşamış Türk seyyahtır. Hayatı boyunca pek çok yer gezen ve gezileri hakkında bilgileri eserlerine yansıtan Evliya Çelebi’nin özellikle seyahetname eseri tarih için önemli bir kaynak olma özelliğindedir. Dünyaca bilinen Türk seyyah Evliya Çelebi hakkında kısa bilgive eserlerinden bazılarını konu devamında aktardık.

Evliya Çelebi Eserleri

Evliya Çelebi’nin tarihi, dini, sosyo kültürel, cografi ve bibliyografik alanda çok sayıda eserleri mevcuttur. Ayrı kategoriler olarak Evliya Çelebi’nin bilinen bütün eserlerini aşağıda sıraladık.

Tarih Alanında Eserleri

1. Arapça Fezleke (Fezleket akvâl’l-ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr)

2. Türkçe Fezleke

3. Tuhfet’ül-kibâr fi esfâri’l-bihâr

4. Takvîmü’t-tevârih

5. Tarîh-i Frengi tercümesi

6. Tarîh-i Kostantaniyye ve Keyasire (Revnaku’s-saltana)

7. Düstûrü’l-amel fi ıslâhı’l-halel

8.İrşadü’l-Hıyâfâ ila Tarihi’l-yunun ve’r-Rûm ve’n-Nasârâ (Yunan ve Hıristiyan Târihi Hakkında Doğrulukları Gösterme)

Sosyal Kültürel ve Halk Bilimi Alanında Çalışmaları

1.Tuhfetü’l-ahyâr fi’l-hıkem ve’l-eş’âr

2.Dürer-i münteşire ve gurer-i münteşire (Dağılmış İnciler ve Saçılmış Yıldızlar)

3. Recmü’r-râcim bi’s-sîn ve’l-Cim ( Sual ve cevap yoluyla şeytanı taşlama)

4. Beyzâvi Tefsirinin şerhi

5. Muhammediyye şerh

6. Kanunnâme : 1654-1655 yıllarında toplanmış bir kanun dergisidir.

7. Tütün Risalesi

Din Alanında Çalışmaları

1.Mîzânü’l-Hakk fi ihtiyâri’l-ahakk

2.İlhâmü’l-mukaddes min feyzi’l-akdes

Coğrafya AlanındaEserleri

1. Cihannüma (Avrupa dillerine çevrilen coğrafyaya dair ünlü eseri

2. Levâmiu’n-nur fi zulmeti Atlas Minur

3. Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)

Bibliyografik Çalışmaları

1 Keşfü’z-zunûn anil-esâmi ve’l-fünun

2. Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl

3. Câmi-ul-Mütûn min Cüll-il-Fünûn

Evliya Çelebi Edebi Kişiliği Ve Eserleri Hakkında Bilgi 1

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Ünlü Türk seyyahın en büyük eseri olan Seyahatname Evliya Çelebi‘nin Osmanlı topraklarında yaptığı gezileri anlattığı eseridir. Yaklaşık 71 yaşında hayata gözlerini yuman Evliya Çelebi, 51 yıla yakın süre geziler yapmıştır. Yedi iklim, 18 padişahlık dönemi gezmiş ve bu geziler ile ilgili gözlemlerini bu büyük eserinde kaleme almıştır. 10 ciltten oluşan Seyahatname hazırlanırken Çelebi, gözlem yeteneğini kullanmıştır. Gezi yapılan bölgeler ile ilgili coğrafya, tarih, etnografya bilgilerinin yanında yerli diller üzerine topladığı bilgi ve verilere de yer vermiştir. Bu nedenle Seyahatname, Türk kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.

Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu

Türk ve dünya tarihinde önemli yere sahip olan Evliya Çelebi hakkında çok sayıda film ve belgesel hazırlanmıştır. Bu filmlerden birisi olan Ölümsüzlük Suyu, Evliya Çelebi ve ölümsüzlük suyu aramasını konu almıştır. Filmde Evliya Çelebi, daha fazla yer gezmek, görmek ve not almak için hayatını uzatmak istemiştir. Bunun için ölümsüzlük suyunu aramaya başlar. Nil Nehri kıyılarında ölümsüzlük suyunu bulan Çelebi, suyu içemeden kötü kalpli kraliçe tarafından cezalandırılır.

Evliya Çelebi Ölümsüzlük Suyu

Evliya Çelebi Sözleri

Evliya Çelebi’nin her biri nasihat niteliğinde olan sözleri de eserleri kadar ilgi görmektedir. Bu sözlerden bazılarını aşağıda maddeler halinde sıraladık.

 • İyi adını kötüye çıkaracak davranışlarda bulunma.
 • Haram ve yasak edilen şeylere yaklaşma.
 • Ahlaklı ol.
 • İki kişi konuşurken dinleme.
 • Kimsenin payına/hakkına göz dikme.
 • Sırrın var ise sakın kimseye söyleme.
 • Elindeki imkânları israf etme.
 • Kanaatkâr ol. Çünkü kanaat tükenmez bir haz.
 • Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun.
 • Daima temiz ol.
 • Herkesle iyi geçin.
 • Namahreme bakıp ihanet etme.
 • Kötülemekten, fenalıktan uzak ol

Evliya Çelebi Haritası

Evliya Çelebi gezip gördüğü yerlerin kültürel yapıları ve yaşam biçimleri hakkında bilgileri kayıt ederken aynı zamanda bu yerlere ait haritalar da çıkarmıştır. Yaklaşık 6 metre uzunluğunda olan ve Nil Nehri’ne ait olan harita Vatikan Kütüphanesi’nde koruma altındadır. Çelebi’nin Seyahatname’den sonraki en büyük ikinci eseri olarak görülen bu harita dışında Evliya Çelebi’nin kayıp haritası olarak bilinen bir başka harita da bulunmuştur. Bu haritada ünlü seyyahın Dicle-Fırat arası bölgeyi ve Yukarı Mezopotamya’yı çizdiği bilgisi verilmiştir.

Evliya Çelebi Haritası

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?