Meslekleri tanıyalım (Dil)-1

Meslekleri tanıtmaya Dil puan türüyle öğrenci alan bölümlerle devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden mutlaka okuyun!

Alman dili ve edebiyatı DİL-1

Alman dili ve edebiyatı bölümü, Alman edebiyatı ve kültürü, yazın kuralları ve dil bilim alanlarında eğitim verir ve araştırmalar yürütür. Programın amacı; öğrencilerin çeşitli edebiyat türlerini dönemleri ile birlikte tanımalarını, edebiyat metinleri üzerine eleştirel bir şekilde tartışmayı ve yazmayı öğrenmelerini sağlamaktır.

Mezunlar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış işleri Bakanlığı ile Almanca bilgisi gerektiren branşlarda; özellikle basın yayın, dış ticaret, bankacılık ve turizm sektörlerinde çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikasına sahip olanlar resmi ve özel okullarda öğretmen olarak görev alabilirler.

alman-17102016

Almanca öğretmenliği DİL-1

Program mezunları MEB’e bağlı tüm resmi/özel okul ve dershanelerde öğretmen olarak çalışma imkanına sahip olurlar. İsteyen mezunlar özel sektör işletmelerinde, uluslararası ticaret yapan firmalarda, turizm sektöründe, bankacılık ve basın yayın gibi alanlarda da çalışabilirler.

Amerikan kültürü ve edebiyatı DİL-1

Programın amacı; öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri’nin kültür, tarih ve edebiyatını yaratıcı ve eleştirel yorumlayabilmelerini sağlamaktır.

Mezunlar Dış işleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kamu kuruluşlarında, kültür ve sanatla ilgili çeşitli özel sektör kuruluşlarında, reklam sektöründe, turizm sektöründe, televizyonlar ve diğer basın yayın kuruluşlarında, yabancı ülke temsilciliklerinde, üniversitelerde, Birleşmiş Milletler ve UNESCO gibi kuruluşların çeşitli kademelerinde, bankalarda, özel şirketlerin her kademesinde ve öğretmenlik sertifikası aldığı takdirde MEB’e bağlı orta öğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak iş bulma olanağına sahip olacaklardır.

Arap dili ve edebiyatı DİL-3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arapça, uzun süren ortak bir kültür ve medeniyet çevresinde sıkı ilişkilerimiz bulunan Arap dünyasının dilidir. İslam medeniyeti çerçevesinde ilim ve sanat dili olarak Türk sanatçılarını da etkilemiştir. Ayrıca Arapça kaynaklarda Türk kültürüne dair pek çok bilgi bulunmaktadır. Programın amacı, bu dil ve edebiyatı öğretmenin yanı sıra kütüphanelerdeki Arapça yazma kaynakları da inceleyerek, bunları tanıtacak ve bu kültürel ürünleri yayınlayacak filologlar yetiştirmektir. Diğer bir amaç da Arap dili ve edebiyatının klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yapmak, bu dillerdeki kaynaklarda yer alan Türk tarihine ve kültürüne ait bilgileri derleyip inceleyerek yayınlamaktır.

Mezunlar kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde, Arap ülkeleri büyükelçiliklerinde ve çeşitli bakanlıklarda görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlar çeşitli Arap ülkeleriyle ülkemiz arasındaki kültürel değişim programları çerçevesinde bu ülkeler tarafından sağlanan dil burslarından Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla yararlanma ve çeşitli Arap ülkelerinde öğrenim görme olanağına da sahiptirler.

Arapça öğretmenliği DİL-3

Programın amacı MEB’e bağlı okullarda, dershanelerde ve dil öğretim kurslarında öğretmenlik yapacak uzmanlar yetiştirmektir.

Arapça öğretmenliği programı daha çok imam hatip liselerine ve Anadolu imam hatip liselerine öğretmen yetiştirmektedir.

Arnavutça DİL-2

Focused student surrounded by books

Arnavutça, Hint-Avrupa dil ailesi içinde özgün bir dildir. Arnavutça programının amacı; Arnavutluk kültürünü ve bu kültürün oluşturduğu edebiyatı anlayarak değerlendirecek, Arnavutça’yı, Arnavut kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında inceleyip, tüm incelikleriyle öğrenecek, Arnavut kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazanacak ve bu alanda akademik çalışmalar yapacak uzman dilbilimciler yetiştirmektir.

Öğrenciler, 3. sınıftan itibaren kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda mütercim-tercümanlık veya gümrük turizm alanının derslerini de alabilecektir. Mütercim-tercümanlık alanının derslerini alarak mezun olanların TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TRT, yabancı misyon temsilcilikleri, özel televizyon kuruluşları, yerli/yabancı haber ajanslarında ve çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferanslarda görev alabileceklerdir. Gümrük ve turizm alanını seçen öğrenciler ise ilgili alanda hizmet veren kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir.

Boşnakça DİL-2

Boşnakça programının amacı; Boşnak kültürünü ve kültürün oluşturduğu edebiyatı anlayarak değerlendirecek, Boşnakça’yı , Boşnak kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında inceleyip, tüm incelikleriyle öğrenecek, Boşnak kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazanacak ve bu alanda akademik çalışmalar yapacak uzman dilbilimciler yetiştirmektir.

Öğrenciler, 3. sınıftan itibaren kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda mütercim-tercümanlık veya gümrük turizm alanının derslerini de alabilecektir. Mütercim-tercümanlık alanının derslerini alarak mezun olanların TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, TRT, yabancı misyon temsilcilikleri, özel televizyon kuruluşları, yerli/yabancı haber ajanslarında ve çeşitli konularda düzenlenen uluslararası konferanslarda görev alabileceklerdir. Gümrük ve turizm alanını seçen öğrenciler ise ilgili alanda hizmet veren kamu kuruluşları ve özel kurumlarda çalışma olanaklarına sahip olabileceklerdir.

bulgar-17102016

Bulgar dili ve edebiyatı DİL-2

Bulgar dili bir Slav dilidir. Programda pratik ve teorik dil, çeviri, eski Bulgarca ve Bulgarcanın tarihi, Bulgar yazı dilinin tarihi, Bulgar folkloru, eski, yeni ve çağdaş Bulgar edebiyatı tarihi, edebiyat teorisi, Bulgaristan’ın tarihi ve kültürü gibi konularda eğitim verilmektedir. Ayrıca günlük konuşma ve yazı dili ile ilgili çalışmalar teorik ve pratik düzeyde gerçekleştirilir.

Dersler ilk iki yıl Türkçe işlenirken son iki yıl da Bulgarcaya ağırlık verilmektedir. Mezunlar Kültür ve Turizm Bakanlığında, elçiliklerde, turizm sektöründe, tercüme bürolarında, müzelerde, ithalat-ihracat yapan şirketlerde çalışabilirler. Bulgar dili alanından mezun olanlar için ülkemizde çok geniş bir iş sahasından söz etmek zor olsa da son dönemde Bulgaristan ile olan ticari ortaklıklarımız birçok firmanın bu ülke ile bağlantı kurmasına neden olmuştur. Bu anlamda mezun adaylar için kısmi de olsa iş sahaları açılabilmektedir.

Çağdaş Yunan dili ve edebiyatı DİL-2

Programın amacı; çağdaş Yunancayı yabancı dil olarak temel dil becerileri boyutunda öğretmek, çağdaş Yunan edebiyatının edebi dönemlerini dikkate alarak geçmiş yüzyılları da içine alacak şekilde oluşturulmuş edebiyat dersleri ile çağdaş yunan edebiyatını ve kültürünü tanıtmaktır.

Mezunlar, çağdaş Yunanca okutmanı olarak değişik kurumlarda Yunanca dersi verme hakkına sahiptirler. Turizm alanında çalışabilecekleri gibi Başbakanlık, Dış işleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı gibi devlet birimlerinde mütercim tercüman olarak da görev alabilmektedirler.

ceviri-17102016

Çeviribilim (ALM. , FR. , İNG.) DİL-1

Çeviribilim (BATI DİLLERİ) DİL-2

Çeviribilim (DOĞU DİLLERİ) DİL-3

(Çeviribilim programı üç farklı dil puanı ile öğrenci almaktadır. Batı dilleri programı için dil 2, doğu dilleri için dil 3 ve Almanca, Fransızca ve İngilizce çevirmenlik için dil 1 puan türü kullanılacaktır.)

Programın amacı; ülkeler, diller ve kültürler arası iletişim gereksiniminin giderek arttığı küreselleşen dünyamızda bu bağlantıları kuracak çok dilli, yazılı ve sözlü çeviri beceri ve eğitimine sahip çevirmenler yetiştirmektir. Türkiye’nin yoğun uluslararası ilişkileri, resmi ve özel kuruluşları deneyimli çevirmenler görevlendirmeye yönlendirmiş, devlet, basın yayın, medya kuruluşlarında, ticaret ve turizmle ilgili şirketlerde, hukuk bürolarında yazılı çevirmenlere, giderek hacmi artan konferanslarda konferans çevirmenlerine gereksinim artmıştır.

Mezunlar; elçiliklerde, tercüme bürolarında, yerli ve yabancı yayınevlerinde, spor kulüplerinde, gazetelerde, dergilerde, özel veya kamuya bağlı radyo ve televizyon kanallarında, ithalat-ihracat yapan firmalarda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Dışişleri Bakanlığında, turizm sektöründe çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası aldığı takdirde MEB’e bağlı orta öğretim kurumlarında dil öğretmeni olarak, iş bulma olanağına sahip olacaktır. Bölüm mezunları öğretmenlik sertifikalarını MEB’den almak suretiyle dershanelerde; MEB’in öğretmen alımı şartlarında yer aldıkları takdirde, MEB’e bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

Çin dili ve edebiyatı DİL-3

Çince, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir ve dünyadaki her altı kişiden biri bu dili konuşmaktadır.

Programın amacı; Çin dili ve edebiyatını Türk ve Çin tarihi ekseninde adaylara öğretmek ve bu alanda uzmanlar yetiştirmektir. Program mezunları Çin ile ticaret yapan ulusal ve uluslararası tüm firmalarda, turizm sektöründe, iletişim ve basın yayın alanlarında çalışma imkanına sahip olacaklardır.

dilbilim-17102016

Dilbilim (ALM. , FR. , İNG. ,) DİL-1

Dilbilim (BATI DİLLERİ) DİL-2

Dilbilim (DOĞU DİLLERİ) DİL-3

(Dilbilim programı üç farklı dil puanı ile öğrenci almaktadır. Batı dilleri programı için dil 2, doğu dilleri için dil 3 ve Almanca, Fransızca ve İngilizce dilbilim programı için dil 1 puan türü kullanılacaktır.)

Dilbilim, insanın diğer canlılardan ayrıcalık belgesi olarak kabul edilen dili ve ona bağlı olarak düşünceyi ve davranışı inceleme alanı olarak seçer. Bu bölümde; ana dil esas olmak üzere çeşitli dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi ile ilgili araştırma ve incelemeleri yapan kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Programda çeşitli toplumların kullandıkları dillerin birbirinden farklılıkları ve benzerlikleri incelenir. İnsan dilinin ses ve anlam yönlerine ilişkin bilgiler elde edilir.

Program, dillerin yapısı, kullanımı ve tarihi hakkında araştırmalar yapar. Dilbilimciler; üniversite ve araştırma kurumlarında araştırmacı olarak çalışabilirler. Bölüm mezunları öğretmenlik sertifikalarını MEB’den almak suretiyle dershanelerde; MEB’in öğretmen alımı şartlarında yer aldıkları takdirde, MEB’e bağlı okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.

Ermeni dili ve edebiyatı DİL-3

Hint-Avrupa dil ailesinin bir üyesi olan ve Anadolu’da ortaya çıkan Ermenice’nin kökenleri üç bin yıl öncesine, MS 404 yılına kadar uzanır. Ermenice yaklaşık 1600 yıl önce alfabeye kavuşmuş ve yazılı edebiyat ürünleri ortaya çıkmıştır.

Erciyes Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Ermeni dili ve edebiyatı bölümünde Ermeni dilinin sahip olduğu dil ve gramer yapısı, Ermeni dili ve kültürü arasındaki ilişkiler üzerine dersler verilmekte ve Ermeni dili ve edebiyatı konusunda uzmanlaşmış dilbilimcilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

yunan-17102016

Eski Yunan dili ve edebiyatı DİL-2

Programda eskiçağın “klasik” olarak adlandırılan dönemiyle ilgili dersler okutulur. Bu bölümde birçok uygarlığa beşik olmuş Anadolu’nun zengin tarihsel ve arkeolojik geçmişinin araştırılması, uygarlıkların dilleri ve kültürlerinin okutulup öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca eski Helen kültürünün izleri de tarihsel belgeler ışığında anlatılmaktadır.

Program mezunları için geniş bir iş sahasından söz etmek mümkün görünmemektedir. Müzeler, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili arşivler ve araştırma kurumları mezunların çalışabilecekleri alanlardan birkaçıdır.

Fars dili ve edebiyatı DİL-3

Farsça, Türk dili ve Türk tarihi araştırmaları konusunda en önemli kaynak dillerden biridir. Programda, farsça öğretiminin yanı sıra İran tarihi, İran coğrafyası, İslam öncesi ve sonrası İran dilleri ve kültürleri, özellikle klasik ve modern İran edebiyatı hakkında öğretim ve araştırma yapılmaktadır. Mezunlar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri Genel Müdürlükleri olmak üzere birçok resmi ve özel kuruluşta görev alabilecekler.

fransız-17102016

Fransız dili ve edebiyatı DİL-1

Programın amacı; öğrencilerin Fransız edebiyatı tarihi, önemli Fransız yazarları ve edebi akımları inceleyerek alanında uzman dilbilimciler olmalarını sağlamaktır.

Mezun olanlar öğretmenlik sertifikası aldıkları takdirde MEB’e bağlı orta öğretim kurumlarında öğretmen olarak iş bulma olanağına sahip olacaklardır. Öğretmenliğin yanı sıra yüksek öğretim kurumlarında okutman, elçiliklerde, Dış işleri Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi devlet kurumları bünyesinde turizm acentelerinde ya da tercüme bürolarında tercüman olarak çalışabilmektedirler.

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-4

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-5

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-6

Meslekleri tanıyalım (Sayısal)-7

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-1

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-2

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-3

Meslekleri tanıyalım (Eşit-Ağırlık)-4

 

İskelet Sistemi

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

pokemon090816

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

einstein_230215

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

dogucinari29041601

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?