Atatürk’ün hayatı kronolojik sırada!

Türk milletinin şükran borçlu olduğu kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar olan zor hayatını kronolojik sırasıyla öğrenelim…

Her Türk vatandaşının bildiği gibi Osmanlı‘nın çöküş zamanında doğan Mustafa Kemal Atatürk‘ün çocukluğu Selanik’te geçmiştir. Annesi Zübeyde Hanım; babası Ali Rıza Efendi‘dir. Makbule adında bir kızkardeşi vardır. Babasının ölümü ile hayatı tamamen değişen küçük Mustafa öğrenimine yatılı okullarda devam etmiştir. Askeri okula girmesi ile çok daha çetin görevler almaya başlamıştır. Tüm hayatı boyunca yurdu müdafa için zorlu bir mücadele vermiştir. Dağılmış, perişan bir milleti medeniyete taşımış, esirlikten kurtarmıştır.

İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün o zorlu hayatının kronolojik sırası;

ataturk7_18051881 Atatürk’ün Selanik’te doğumu.

1886 Atatürk’ün ilk öğrenimine başlaması bir süre mahalle mektebine devam etmesi, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu‘na geçerek ilkokulu burada tamamlaması.

1888 Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü.

1893 Mülkiye Rüştiyesi‘nin (orta okul) ardından Askeri Rüştiye’ye girmesi. Öğretmeni Mustafa Efendi’nin, genç öğrencisi Mustafa’nın adının sonuna “Kemal” ismini ilâve etmesi.

1895 Manastır Askeri Lisesi’ne girmesi.

1899 yılında Atatürk’ün Manastır Askerî İdadisi’ni (lise) bitirerek İstanbul’da Harp Okulu’nun piyade sınıfına yazılışı, Atatürk’ün teğmen rütbesiyle Harp Okulu‘nu bitirişi ve öğrenimine Harp Akademisi’nde devam etmesi.

11 Ocak 1905 Harp Akademisi’ni yüzbaşı olarak bitirmesi.

Ekim 1906 Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti‘ni kurması.

13 Ekim 1907 Atatürk’ün Şam’dan, merkezi Manastır’da bulunan 3. Ordu Karargâhı’na atanması.

23 Şubat 1908 Atatürk’ün General Litzmann’dan çevirdiği “Takımın Muharebe Talimi” adlı eğitim kitabının Selanik’te yayımlanması.

3 Nisan 1909 İstanbul’da İkinci Meşrutiyet‘e karşı taburların büyük isyan çıkarması.

13 Eylül 1909 Atatürk’ün Hareket Ordusu ile beraber ordunun Kurmay Başkanı olarak Selanik’ten İstanbul’a hareketi.

22 Eylül 1909 Selânik’te “İttihat ve Terakki Büyük Kongresi“nin toplanışı.

ataturk2_18055 Kasım 1909 Atatürk’ün Redif Tümeni Kurmayı olarak tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı’na atanması.

1909 Atatürk’ün “Cumalı Ordugâhı” adlı kitabının Selânik’te yayımlanması. Küçük kitap, 30 Ağustos 8 Eylül 1909 arasında Cumalı Karargâhı’nda yapılan askerî manevra esnasında tutulan not ve krokilerden oluşuyor.

6 Eylül 1910 Atatürk’ün Ücüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı’na atanması.

14 Eylül 1911 Atatürk’ün, Selanik’te 38. Piyade Alay Kumandanlığı’ndaki görevinden alınarak İstanbul’da Genelkurmay I. Şube’de bir göreve atanması.

29 Eylül 1911 İtalyanlar’ın Trablusgarp‘ta Osmanlı Devleti’ne harp ilanı.

5 Ekim 1911 İtalyanlar’ın Trablusgarp’a saldırıya geçmesi; Atatürk’ün, Trablusgarp’a gönüllü gitmek üzere bir kısım arkadaşıyla beraber Mustafa Şerif kimliği ile  İstanbul’dan ayrılışı

27 Kasım 1911 Atatürk’ün binbaşılığa terfi edişi

8 Aralık 1911 Atatürk ve arkadaşlarının Bingazi’ye gelişi; burada Tobruk Bölgesi komutanı Ethem Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak göreve başlaması

19 Aralık 1911 Atatürk’ün Paşa’nın Tobruk Bölgesi Komutanlığı’na getirilişi

30 Aralık 1911 Atatürk’ün Derne‘ye gelişi ve Derne’nin doğusundaki Şark Gönüllüleri Komutanlığı’nı üzerine alışı.

1911 Atatürk’ün, 5. Kolordu’nun Nisan 1911’de yaptığı ve Atatürk’ün de kolağası rütbesiyle katıldığı bir askeri tatbikatın not ve krokilerinden oluşan “Tâbiye Tatbikat Seyahati” adlı kitabının Selânik’te yayımlanması.

12 Mart 1912 Atatürk’ün Deme Komutanlığı’na atanması.

1912 Karadağ’ın harp ilanı ile Balkan Savaşı‘nın başlaması.

24 Ekim 1912 Atatürk’ün Trablusgarp’tan İstanbul’a hareketi.

25 Kasım 1912 Atatürk’ün Gelibolu‘da bulunan, Sefîd Boğazı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü’ne atanması.

1 Aralık 1912 Atatürk’ün İstanbul’dan Bolayır’a hareketi.

1912 Atatürk’ün, General Litzmann’dan çevirdiği “Bölüğün Muharebe Talimi” adlı eğitimle ilgili kitabın İstanbul’da yayımlanması.

27 Ekim 1913 Atatürk’ün Sofya Ataşemiliterliği’ne atanması.

20 Kasım 1913 Atatürk’ün Sofya‘ya gelişi.

1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltilmesi.

Mayıs 1914 Atatürk’ün, “Nuri Zâbit ve Kumandan” adlı konferanslardan oluşan eseri üzerine, sohbet şeklinde “Zâbit ve Kumandanla Hasbihal” adlı kitabını yazması. Kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul’da yayımlanmıştır.

23 Mart 1915 Gelibolu’da 5. Ordu’nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman von Sanders’in atanması.

18 Nisan 1915 Atatürk’ün komutasındaki 19. Tümen‘in, 5. Ordu’nun genel ihtiyatını oluşturmak üzere Bigali’ye gönderilişi.

ataturk1_180525 Nisan 1915 Çanakkale’de İngilizler’in Seddülbahir ve Arıburnu bölgesinde Bigali’den gelen Atatürk komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzu ile geri çekilmeye mecbur edilişi.

 1 Haziran 1915 Atatürk’ün albaylığa terfi edişi. 

6 Ağustos 1915 Düşmanın Çanakkale‘de takviyeli kuvvetlerle yeni bir taarruzu. Taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş; ancak Atatürk’ün aldığı önlemler sayesinde gelişme imkânı bulmaması. Düşmanın akşam Anafartalar Bölgesi’ne asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi engellenmiştir.

10 Ağustos 1915 Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Conkbayırı‘nda İngilizler’e taarruzu ve düşmanın ilerlemesine imkân verilmemesi. Muharebeler esnasında Atatürk’ün kalbini hedef alan bir kurşun, göğüs cebindeki saate çarpıp geri döndüğünden, kendisi mutlak bir ölümden kurtulmuştur.

1 Eylül 1915 Atatürk’e, Anafartalar Grubu Komutanlığı’ndaki üstün başarıları sebebiyle “Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası” verilişi.

10 Aralık 1915 Atatürk’ün,”Anafartalar Grubu Komutanlığı”ndan istifası. İstifa, Komutanı General Limon von Sanders tarafından kabul edilmemesi, izinli olarak İstanbul’a gidişi.

Aralık 1915 İngilizler’in gece Çanakkale’yi tahliye etmeleri.

27 Ocak 1916 Atatürk’ün, karargâhı Edirne’de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı’na atanması. Bu kolordu, Kafkas Cephesi‘nin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır’a nakledilmesi.

11 Mart 1916 Atatürk’ün karargahının Diyarbakır’a nakledilmesi üzerine kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığı’na atanması.

12 Mart 1916 Atatürk’ün, kolordu’nun Edirne’den Diyarbakır’a kaydırılması üzerine Edirne’den İstanbul’a hareketi.

13 Aralık 1916 Atatürk’ün, İzzet Paşa’nın izinli olarak kısa bir süre İstanbul’a gitmesi üzerine, vekâleten karargâhı Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutanlığı’na atanması 

ataturk13_180514 Mayıs 1917 Atatürk’ün liderliğindeki ordunun Muş‘u ikinci defa düşman işgalinden kurtarışı.

5 Temmuz 1917 Atatürk’ün, General Falkenhein’in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na bağlı olarak Halep‘te oluşturulması kararlaştırılan 7. Ordu Komutanlığı’na atanması.

20 Eylül 1917 Atatürk’ün, Halep’ten durum değerlendirmesi ve General Falkenhein ile anlaşmazlığını Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Talât Paşa ile Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya rapor etmesi.

Ekim 1917 Atatürk’ün, 7. Ordu Komutanlığı’ndan istifa edişi.

9 Ekim 1917 Atatürk’ün tekrar Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutanlığı’na atanması. Bu atamayı kabul etmediğinden işlem yürürlülük kazanmamıştır.

7 Kasım 1917 Atatürk’ün, İstanbul’da Genel Karargah‘ta görevlendirilmesi.

15 Aralık 1917 Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi‘ tarafından gönderildiği Almanya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrılışı.

4 Ocak 1918 Atatürk’ün Almanya seyahatinden İstanbul’a dönüşü.

13 Mayıs 1918 Atatürk’ün, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi için İstanbul’dan Viyana‘ya hareketi ve Karlsbat’ta 2,5 ay kadar tedavi görmesi

4 Ağustos 1918 Atatürk’ün Viyana’dan İstanbul’a dönüşü.

7 Ağustos 1918 Atatürk’ün, General Falkenhein’in yerine Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na getirilmiş olan General Liman von Sanders’in emrindeki 7. Ordu’ya tekrar komutan atanması.

15 Ağustos 1918 Atatürk’ün, ikinci defa atandığı 7. Ordu Komutanlığı görevine başlamak üzere İstanbul’dan Halep’e gelişi, bir gün kaldıktan sonra 7. Ordu Karargahı’nın bulunduğu Nablus’a gitmesi.

19 Eylül 1918 İngilizler’in Halep Cephesi’nde büyük kuvvetlerle taarruza başlaması. İngiliz taarruzu karşısında 8. Ordu Cephesi’nin yarılması üzerine 4. ve 7. Ordular da çekilme mecburiyetinde kalmışlardı. Atatürk komutasındaki 7. Ordu birliklerinin düzenini ve savaş kudretini bozmadan Riyad’a, oradan da Halep‘e hareketi.

26 Ekim 1918 Atatürk komutasındaki 7. Ordu kuvvetlerinin tekrar taarruza geçen düşman kuvvetlerini Halep’in kuzeyinde durdurması ve düşmanın bu hattı geçmesine imkân verilmemesi.

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi‘nin imzalanması.

31 Ekim 1918 Atatürk’ün Yıldırım Orduları Komutanlığı’na atanması ve Katman’dan Adana’ya gelerek General Liman von Sanders’den komutanlık görevini devralması.

7 Kasım 1918 Yıldırım Orduları Grubu ve Komutanlıklarının kaldırılması ve Atatürk’ün Ordu Kumandanı sıfatı ile Harbiye Nezareti emrine verilmesi.

10 Kasım 1918 Atatürk’ün Adana’dan trenle İstanbul’a hareketi.

13 Kasım 1918 Atatürk’ün, Adana’dan İstanbul’a gelişi. Boğaz’da düşman donanmasını görünce, yaveri Cevat Abbas’a “Geldikleri gibi giderler!” dedi.

30 Nisan 1919 Atatürk’ün Kıtaatı Müfettişliği’ne atanması.

15 Mayıs 1919 Yunanlılar‘ın İzmir’e asker çıkarması.

ataturk5_180516 Mayıs 1919 Atatürk’ün Anadolu’ya geçmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılışı.

19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun‘a çıkması.

15 Haziran 1919 Atatürk’ün 3. Ordu Müfettişi ünvanını alması.

22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi yayınlanarak vatanın tehlikede olduğunun duyurulması.

23 Temmuz 1919 Atatürk’ün başkanlığında Erzurum Kongresi‘nin toplanması.

4 Eylül 1919 Atatürk’ün başkanlığında Sivas Kongresi‘nin toplanması.

22 Ekim 1919 Osmanlı hükümeti ile Amasya Protokolü‘nün imzalanması.

7 Kasım 1919 Atatürk’ün Erzurum’da milletvekili seçilmesi.

ataturk3_180519 Mart 1920 Atatürk tarafından Ankara’da Millet Meclisi’nin toplanacağının tüm illere duyurulması.

20 Mart 1920 İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi.

23 Nisan 1920 Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin açılması.

24 Nisan 1920 Atatürk’ün Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilmesi.

11 Mayıs 1920 Atatürk’ün idam cezasına çarptırılması.

10 Ağustos 1920 Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında 1. Dünya Savaşı’nı sonlandıran Sevr Antlaşması‘nın imzalanması.

9-10 Ocak 1921 1. İnönü Savaşı‘nın başlaması.

20 Ocak 1921 İlk Anayasa maddelerinin kabulü.

1 Nisan 1921 2.İnönü Savaşı‘nda Yunanlılar’ın bozguna uğratılması.

10 Mayıs 1921 T.B.M.M.’de “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu”nun kurulması, başkanlığına Atatürk’ün seçilmesi.

5 Ağustos 1921 Atatürk’e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

22 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Savaşı‘nın başlaması.

23 Eylül 1921 Sakarya Meydan Savaşı’nın zaferle sonuçlanması.

19 Eylül 1921 Atatürk’e T.B.M.M. tarafından Mareşallik rütbesinin ve Gazi ünvanının verilmesi.

26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz‘un başlaması.

30 Ağustos 1922 Başkumandanlık Meydan Savaşı‘nın kazanılması.

1 Eylül 1922 Atatürk’ün; “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir! İleri!” emrini vermesi.

9 Eylül 1922 İzmir’in düşman işgalinden kurtarılması.

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi‘nin (ateşkes antlaşması) imzalanması.

1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması.

17 Kasım 1922 Padişah Vahdettin’in İstanbul’dan İngiliz harp gemisi Malaya ile ayrılması.

ataturk14_180529 Ocak 1923 Atatürk’ün Latife Hanım ile evlenmesi.

9 Ağustos 1923 Atatürk’ün Halk Fırkası‘nı (parti) kurması.

24 Temmuz 1923 Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren Lozan Antlaşması‘nın imzalanması.

11 Ağustos 1923 Atatürk’ün 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na seçilmesi.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in ilanı ve Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

1 Mart 1924 Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açış konuşması.

3 Mart 1924 Hilafetin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat (öğrenimin birleştirilmesi) hakkındaki yasaların, Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi.

20 Nisan 1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu’nun kabul edilmesi.

17 Şubat 1925 Aşar (1/10) vergisinin kaldırılması.

24 Ağustos 1925 Atatürk’ün ilk defa Kastamonu’da şapka giymesi.

ataturk6_180525 Kasım 1925 Şapka Kanunu‘nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

30 Kasım 1925 Tekkelerin ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabul edilmesi.

25 Aralık 1925 Uluslararası takvim, saat ve ölçülerin kabul edilmesi.

17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu‘nun kabul edilmesi.

1 Temmuz 1927 Atatürk’ün Cumhurbaşkanı sıfatıyla, ayrıldıktan 8 yıl sonra ilk kez İstanbul’a gitmesi. 

20 Ekim 1927 Atatürk’ün Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı’nda tarihi Büyük Nutuk‘un okuması.

1 Kasım 1927 Atatürk’ün 2. kez Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

10 Ağustos 1928 Atatürk’ün, İstanbul Sarayburnu Parkı’nda yeni harfler hakkında konuşması; “ahenktar, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.”

3 Kasım 1928 Türk Harfleri Kanunu‘nun Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

12 Nisan 1931 Atatürk’ün direktifiyle “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti“nin kuruluşu.

ataturk9_18054 Mayıs 1931 Atatürk’ün üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi.

10 Mayıs 1931 Cumhuriyet Halk Partisi Üçüncü Büyük Kongresi’nin toplanması.

19 Şubat 1932 Halkevlerinin açılması.

12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu‘nun kurulması.

29 Ekim 1933 Atatürk’ün, büyük bir coşkuyla “Onuncu Yıl Marşı” eşliğinde kutlanan Cumhuriyet’in 10. yıldönümünde tarihi nutkunu vermesi.

24 Kasım 1934 Kendisine “Atatürksoyadı verildiğine dair Kanun’un Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulü.

1 Mart 1935 Atatürk’ün 4. kez Cumhurbaşkanı seçilmesi.

1 Mayıs 1937 Atatürk’ün çiftliklerini Hazine’ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi’ne bağışlaması.

31 Mart 1938 Atatürk’ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nce ilk resmi duyurunun yapılması.

15 Eylül 1938 Atatürk’ün vasiyetnamesini yazması.

10 Kasım 1938 Perşembe günü, saat 9.05’te Atatürk ebediyete göçtü.

11 Kasım 1938 İstanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplandı. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsu yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı çekildi.

13 Kasım 1938 Gençlik, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i koruyacaklarına and içti.

15 Kasım 1938 Hükümet, Atatürk’ün Ankara’da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

ataturk11_180519 Kasım 1938 Büyük bir törenle, Atatürk’ün Dolmabahçe‘den alınan aziz cenazesi(na’şı), önce Sarayburnu’na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü. Yavuz zırhlısıyla İzmit’e kadar götürülen tabut, oradan Ankara’ya yolcu edildi.

20 Kasım 1938 Atatürk’ün aziz cenazesi Ankara’ya ulaştı. Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu.

21 Kasım 1938 Atatürk’ün cenazesi, Etnografya Müzesi‘ndeki geçici kabre (mezara) konuldu.

25 Kasım 1938 Atatürk’ün vasiyetnamesi Ankara 3.Sulh Hukuk Hakimliği tarafından açıldı.

1 Mart 1941 Anıtkabir’in yerinin seçilmesi için görevlendirilen komisyon uluslararası bir yarışma açtı. Yarışmaya Türkiye, Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa ve Çekoslovakya’dan toplam 47 proje katıldı. Bu projelerden 3 tanesi komisyon tarafından ödüle layık görüldü. Milli konuyu daha başarılı ifade etmesi ve projenin araziye uygunluğu nedeniyle, Prof. Dr. Emin Onat ve Doç. Dr. Ahmet Orhan Arda’nın projesinin uygulanması kararlaştırıldı.

9 Ekim 1944 Rasattepe’de Anıtkabir inşaatına başlandı. İlk harcı Başbakan Şükrü Saraçoğlu koydu.

10 Kasım 1953 Atatürk’ün cenazesi, Anıtkabir’e nakledildi.

ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUZ, ATAM!.. SEN RAHAT UYU!..

 

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?