Beren ve Kenan’a teklif yağıyor!

Bü­yük bir hay­ran kit­le­si­ne sa­hip olan Do­ğu­lu ve Sa­at’­i rek­lam­la­rında oynatmak isteyen firmalar, çifte rekor teklifler sunuyor

Kenan Doğulu ve Beren Saat’i reklamlarında oynatmak isteyen firmalar kesenin ağzını açtı.

Ma­yıs ayın­da nikâh ma­sa­sı­na otur­ma­la­rı bek­le­nen Ke­nan Do­ğu­lu ve Be­ren Sa­at’­i rek­lam­la­rın­da oy­nat­mak için ha­re­ke­te ge­çen bir in­şa­at şir­ke­ti iki­li­ye 3 mil­yon do­lar öner­di.

Çift bu tek­li­fi dü­şü­nür­ken bu kez de bir ban­ka­dan 1 yıl­lık rek­lam kam­pan­ya­­sı kar­şı­lı­ğın­da 4 mil­yon do­lar­lık tek­lif al­dı.

Davetlere katılmaları için bile ücret teklif ediliyor

He­nüz net bir ce­vap ver­me­yen çift, iliş­ki­le­ri­ni rek­lam mal­ze­me­si yap­mak is­te­me­dik­le­ri için te­dir­gin­lik ya­şı­yor. Ke­nan Do­ğu­lu ve Be­ren Sa­at’­e ge­len tek­lif­ler rek­lam­lar­la da sı­nır­lı de­ğil.

Çif­tin bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı da­vet­le­re ba­sın bü­yük il­gi gös­te­ri­yor. Bu ne­den­le da­vet sa­hip­le­ri de or­ga­ni­zas­yon­la­rı­na bir­lik­te ka­tıl­ma­la­rı için çif­te çok yüksek üc­ret­ler tek­lif edi­yor.

An­cak iki­li bu tek­lif­le­ri red­de­di­yor.

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?