Kandil ne demektir? Neden kutlanır?

Kandil, Müslüman örf ve adetlerine göre, dini olarak kutsal sayılan gecelere verilen addır. Bu gece de Regaip Kandili!.. 

Bu gecelerde eskiden kentlerde cami, mescit ve benzeri yerler kandillerle (içinde fitille yağın yakıldığı; aydınlatmada kullanılan bir alet) donatılırdı. Bu yüzden adı kandil olarak anılmaktadır. Günler Hicri takvime göre belirlenir.

Hicri takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini (göç) başlangıç yılı (1.yıl) kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri takvimde 12 ay bulunmaktadır. Bunlar; Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce.

Müslümanların kutsal saydığı kandil geceleri şunlardır: Mevlid Kandili (12 Rebiülevvel), Regaib Kandili (Recep ayının ilk Cuma gecesi, Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece), Miraç Kandili (27 Recep), Beraat Kandili (15 Şaban) ve Kadir Gecesi (27 Ramazan).

kandil1_0105Mevlid kavramı sözlükte “doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı” anlamlarına gelmektedir. Mevlid Arapça’da “ve-le-de” kökünden türetilmiş bir kavramdır. Mevlid Kandili, İslam dininin peygamberi olan Hz. Muhammed’in doğum gecesidir. Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir.

Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaib Kandilidir. Regaib, “pek çok ihsan” manasına gelen “Ragibe” kelimesinin çoğuludur. “Reğa-be”, ifade olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba harcamak demektir. “Reğib” kelimesi ise, “reğabe”‘den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Kelime anlamı olarak regaib, “çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan” manalarına gelmektedir. Bu gecede edilen duaların kabul olacağına, istenenin verileceğine inanılır.

Miraç, yükseğe çıkma anlamındaki sözcüktür. Arapça uruc sözcüğünden türetilmiş olup merdiven anlamına gelmektedir. İslam inancında, Hz. Muhammed’in göğe yükselişini ifade etmek üzere kullanılan bir terim haline gelmiştir.

Miracın tanımı, dini olarak İslam dini peygamberi Muhammed’in o gece Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen at üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini, miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Selim’den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

Berat, Arapça’da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Ayrıca Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim‘in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Kadir Gecesi‘nde ise Peygamber’e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır.

kandil1_0105Kandil geceleri İslam’ın ilk zamanlarında var olan bir adet olmayıp, hicrî 3. asırdan (yüzyıl) itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Osmanlı Devleti padişahı II. Selim’den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır.

Kandil gecelerinde camilerin, özellikle minarelerin donatılması, III. Murat devrine rastlamaktadır. Mevlit törenleri ise Sultanahmet Camii’nin tarihi ile beraberlik göstermektedir. Kadir Gecesi dışın­daki gecelerin kutsallığı konusunda Kuran’da bilgi bulunmamaktadır. Fakat İslam dünyasında bu dini günlerde, küçüklerin büyükleri ziyaretleri, kandilini kutlama adetleri günümüzde de sürmektedir. Bu gecelerde Kur’an ile birlikte, genellikle Süleyman Çelebi’nin Mevlit’i ve ilahiler okunur.

Hayırlı kandiller!..

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?