meslekler

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-4

Size sayısal puan türü ile öğrenci alan bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden önce mutlaka hangi meslekler olduğunu öğrenmelisiniz…

Enformasyon teknolojileri MF-4

Enformasyon teknolojileri, insan ve teknoloji ilişkisini inceler. Bu disiplin, iş hayatı ve organizasyon problemlerinin çözülmesinde araç olarak donanım ve yazılım kullanmaktadır. Enformasyon teknolojileri, muhasebe ve işletme gibi iş disiplinlerini hesaplama yöntemleri ile birleştirmektedir.

Program; kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analiz, tasarım ve uygulamalarında görev alacak uzmanlar yetiştirir. Sadece bilgisayar değil, bunun yanında işletme yönetimi konusuna da meraklı olan kişiler bu bölüm için en ideal adaylardır. Bilgisayar ağ yönetimi, sistem analizi ve tasarımı, e-ticaret, veritabanı sistemleri, web tasarımı ve yönetimi, yazılım geliştirme, danışmanlık gibi çok geniş bir alanda çalışabilme imkanına sahiptirler.

Fen bilgisi öğretmenliği MF-2

Programın amacı; MEB’e bağlı resmi/özel ilköğretim okullarında, dershanelerde ve kurslarda Fen Bilgisi (Fizik, Kimya, Biyoloji) alanında eğitim yapacak nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.

Finans matematiği MF-1

Avrupa finans pazarında süregelen gelişme, büyüme ve entegrasyon nedeniyle finans mühendisliğinin teknik özelliklerini bilen ve bu özellikleri anlayan insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Program, matematik eğitimi almış olmanın yanında, uluslar arası finans, risk analizi ve sermaye yatırımı konularında uzmanlaşmış öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlar muhasebe, bankacılık, sigortacılık, borsa, endüstri ve eğitim sektörlerinde çalışabilirler.

fizik-08032016

Fizik MF-2

Fizik, madde ve enerjinin yapısını, karşılıklı etkileşimini araştıran, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışan bilimsel bir disiplindir. Lisans düzeyinde eğitim gören ve “Öğretmenlik Sertifikası” alanlar liselerde ve özel dershanelerde öğretmen olabilir.

Mezunlar ayrıca Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuarlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırmacı olarak iş bulabilirler. ASELLSAN, PTT ve TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler.

Fizik öğretmenliği MF-2

Program MEB’e bağlı resmi/özel okul, dershane ve kurslarda fizik alanında eğitim verecek yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştirmeyi amaçlar.

Fizik mühendisliği MF-4

Diğer mühendislik disiplinlerinden farklı olarak fizik mühendisliği bilimin ve fiziğin çok daha geniş bir alanında eğitim veren bir daldır. Temel fizik eğitimini üç yılda tamamlayan öğrenciler, son yılda optik, nanoteknoloji, kuantum mühendisliği, opto-elektronik, akustik, bilgisayar, kalite-kontrol, biyofizik, medikal fizik, süper iletken fiziği, yoğun madde fiziği vb. alanların birinde veya birkaçında uzmanlaşarak fizik mühendisi unvanını alırlar.

Mezunlar; elektrik, elektronik, bilgisayar, tıp, kimya, biyoloji, çevre, telekomünikasyon gibi alanlarda hizmet veren kurumlarda, enerji santrallerinde, nükleer enerji üzerine çalışmalar yapan şirketlerde çalışma imkanına sahip olurlar. Ayrıca sağlık fizikçisi olarak hastanelerin enerji santrallerinde çalışabilirler.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon (yüksekokul) YGS-2

Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Fakülte) MF-3

Programın amacı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli tedaviyi uygulayacak sağlık personelini yetiştirmektir.

Bir fizyoterapist, tıp ekibinin bir üyesi olarak hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, nöroloji, yanık, kardiyoloji, pediatri, kadın-doğum kliniklerinde görev yapabilir. Ayrıca büyük kentlerde rehabilitasyon merkezi olan sağlık kuruluşlarında görev alabilir. Fizyoterapist, bir uzman hekimle özel klinik açarak çalışabilir.

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği MF-4

Su altında ve üstünde devinen her türlü aracın tasarımını, yapımını ve kullanımını içine alan mühendislik alanıdır. Gemi inşaatı mühendisi, her türlü deniz taşıtı ile denizle ilgili diğer yapıları (dubalar, petrol platformu vb.) tasarlar, üretimi ve işletmesi ile ilgili işlemleri planlar ve yürütür. Sipariş edilen gemilerin deniz, göl veya akarsularda seyreden araçların iç kısımlarını tasarlar, boyutlarını belirler. Sualtı koşullarını ve malzemenin niteliğini dikkate alarak dayanıklılık hesapları yapar.

Mezunlar; kamu ve özel sektör tersanelerinde, gemi makineleri işletme mühendisi olarak gemilerde, gemi sigortacılığı alanında, marinalarda, kamu veya özel sektör araştırma-geliştirme birimlerinde ve ayrıca makine mühendisi olarak birçok kuruluşta çalışabilmektedirler.

Gemi makineleri MF-4

gemi-08032016

Program yalnızca Piri Reis Üniversitesinde bulunmaktadır. Programda öğrencilere; gemicilik, gemi makineleri ve gemi yardımcı makinelerinin işletimi, gemi elektriği ile ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

Mezunlar, kamu ve özel sektör tersanelerinde, gemi makineleri işletme mühendisi olarak gemilerde, gemi sigortacılığı alanında, marinalarda, kamu veya özel sektör araştırma-geliştirme birimlerinde ve ayrıca makine mühendisi olarak birçok kuruluşta çalışabilmektedirler.

Gemi makineleri işletme mühendisliği MF-4

Programın amacı; gemilerde elektrik üretim sistemleri, kazan sistemleri, itici güç sistemleri ve bu sistemlerin bakım ve onarımlarıyla ilgilenecek mühendis yetiştirmektir. Gemi makineleri işletme mühendisleri; gemilerde bulunan atık su sistemleri, yakıt transfer sistemleri, aydınlatma sistemleri, havalandırma ve tatlı su sistemlerinin düzenli olarak çalışmasından ve bakımından sorumludurlar.

Mezun adaylardan gemilerde çalışmak isteyenlerin, T.C.Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı’na bağlı Gemi Adamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından yapılan sınavlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlarda başarılı olan adaylar “Uzakyol Vardiya Mühendisi” olurlar. İki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrasında tekrar sınavlara girerek “Uzakyol İkinci Mühendisi” yeterliliği almaya hak kazanırlar. “Uzakyol İkinci Mühendis” olarak iki yıl veya daha fazla deniz hizmeti sonrası tekrar sınava girerek “Uzakyol Başmühendis” yeterliliği almaya hak kazanırlar.

Mezunlar deniz ehliyetlerini aldıktan sonra uzakyol seferi yapan yerli ve yabancı bayraklı gemilerde 4. Mühendis’ten Başmühendis’e kadar olan düzeylerde görev yapabilmektedirler. Deniz tecrübesinin ardından, denizcilikle ilgili faaliyet gösteren işletmelerde makine enspektörlüğü ve tersanelerde donatım görevleri üstlenebilirler. Klas kuruluşları (loydlar), sigorta şirketleri, gemi tamir bakım ile gemi yan sanayi hizmetlerine yönelik alanlarda çalışabilirler.

Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği MF-4

Bu programın amacı; gemi ve deniz taşıtlarının projelendirmesinde, denizin içinde ve dibinde bulunan canlı ve cansız zenginliklerin (petrol, doğalgaz, deniz ürünleri) aranması ve üretilmesinde, deniz kirliliğinin önlenmesinde kullanılan her türlü yapı ve aracın (gemi platformu vb.) tasarımı ve üretilmesi alanında eğitim ve araştırma yapmaktır.

Mezunlar; tersanelerde, gemi dizayn bürolarında,  Devlet Su İşlerinde, petrol şirketlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Ayrıca su ürünleri yetiştirme çiftliklerinde görev alabilmektedirler.

Genetik ve biyomühendislik MF-3

genetik-08032016

Programın amacı; genetik bilimini biyomühendislik  metodları ile birleştirerek biyolojik sistem ve süreçlerden yararlanarak yeni teknolojilerin geliştirilmesidir.

Mezunlar Genetik Mühendisi unvanı ile çalışma yaparlar. Mezunlar; ilaç, tarım, gıda ve biyomedikal sektöründe, tanı merkezlerinde, adli tıp kurumlarında, ulusal ve uluslararası araştırma laboratuarlarında, tüp bebek merkezlerinde, uluslar arası biyoteknoloji ve biyomedikal şirketlerinde çalışabilmektedirler.

Geomatik mühendisliği MF-4

Geomatik; coğrafi objelere ait bilgilerin toplanması, depolanması, işlenmesi, analizi, gösterimi ve kullanıma sunulması teknolojisidir. Dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer alan Geomatik teknolojisinin içerdiği konular arasında; jeodezi, ölçme, fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi/arazi bilgi sistemleri, küresel konumlama sistemleri, kartoğrafya ve veritabanı sistemleri yer alır. Geomatiğin teorik temelini ise matematik, fizik, istatistik, astronomi, fiziksel jeodezi ve uydu teknolojisi oluşturmaktadır.

Gerontoloji MF-3

Gerontoloji (gero=yaşlı), yaşlanmanın ve yaşlılığın bilimi anlamına gelmektedir. Gerontoloji, yaşlanmanın sebeplerini ve koşullarını araştıran bilimdir. Bu terimi ilk defa 1903’te tıp dalında Nobel Ödülü alan Rus asıllı bilim adamı İlya Meçkinov kullanmıştır. 1930’lu yıllardan beri ABD ve Avrupa’da ana bilim dalı olarak çeşitli üniversitelerde okutulmaktadır. Gerontolojinin bu konuma gelişinin başlıca sebebi, sürekli uzayan yaşam süresidir.

Gerontoloji, multi disipliner bir bilim dalıdır, yani farklı bilim dallarında yaşlanma ve yaşlılık incelenmektedir. Program 2009 yılında Akdeniz Üniversitesinde açılmıştır. Programın amacı; bireysel ve toplumsal yaşlanma olgusunun biyolojik, psikolojik, sosyolojil, kültürel, antropolojik, tarihsel niteliklerinden kaynaklanan sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik, sosyopsikolojik problemleri birey, aile, toplum ve ülke gibi farklı açılardan ele alabilecek, sonuçlarını belirleyebilecek, karşılaştırabilecek ve çözümler üretebilecek gerontolog yetiştirmektir.

Mezunlar; Başkanlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumunda, yaşlı ve hasta bakım merkezlerinde, hastanelerde, huzurevlerinde, fizik tedavi merkezlerinde çalışabileceklerdir.

Gıda mühendisliği MF-4

Gıda teknolojisi (yüksekokul) YGS-2

Programın amacı; gıdaların işlenmesi, saklanması, taşınması ve yeni gıdaların geliştirilmesi konularında çalışma ve araştırma yapan bir daldır. Gıda uzmanları temel olarak iki ayrı alanda çalışabilirler: Üretim ve kalite kontrol. Gıda üreten işletmelerde çalışanlar, üretimin denetlenmesi ve geliştirilmesi; kalite kontrolde çalışanlar ise çeşitli aşamalarda üretilen gıdaların kontrol edilmesi işleriyle ilgilenirler.

Mezunlar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sağlık, Maliye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, belediyeler ve özel sektöre ait kuruluşlarda proje mühendisi, yatırım uzmanı, danışmanı ya da kalite kontrol uzmanı olarak görev alabilirler.

Güverte (yüksekokul) YGS-1

Güverte (fakülte) MF-4

Programın amacı, uzak yola giden gemilerin yönetimi ile ilgili görevleri yapacak uzmanları yetiştirmektir. Güverte programını bitirenlere Uzakyol Güverte Zabiti (Gemi Yönetim Mühendisi) unvanı verilir. Güverte zabiti olarak çalışacak mezunlar 4. kaptan olarak işe başlayarak belli hizmet dönemlerinden sonra kaptanlığa kadar yükselirler.

Gemide bulunan her kaptanın belli görevleri vardır. Uzak yol güverte zabiti, deniz araçları ile yapılan taşımalarda yükün gemiye alınması, limanlarda ilgililere teslimi ve geminin seyri ve yönetimi ile ilgili işleri yürütür. Uzakyol güverte zabitleri deniz nakliyat şirketlerinde ve özel denizcilik şirketlerinde görev alabilirler.

harita-08032016

Harita mühendisliği MF-4

Harita Mühendisliği, yeryüzünün tamamının veya bir parçasının metrik anlamda ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi, ayrıca konuma bağlı her türlü ölçüm, hesaplama ve sunum ile ilgilenen bilim dalıdır. Harita mühendisliği çağdaş teknolojiyi en iyi uygulayan mühendislik dallarından biridir.

Mezunlar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Belediyeler, İller Bankası, Karayolları, DSİ, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, TCDD, BOTAŞ, İGDAŞ, TEDAŞ, MTA, GAP İdaresi, DLH, DHM, TKİ, DİE, Harita Genel şirketleri, yazılım şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, emlak şirketleri, madencilik şirketleri gibi kamuya ve özel sektöre ait yerlerde çalışabilirler.

Havacılık elektrik ve elektroniği (yüksekokul) YGS-1

Programın amacı; başta uçaklar olmak üzere, havacılıkta kullanılan her türlü elektrik ve elektronik donanımların bakım ve onarımı ile ilgili konularda eğitim yapmaktır.

Mezunlar; Türk Telekom, PTT, TRT, ASELSAN ve THY gibi kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi özel kurumlarda, bilgisayar sektöründe ve tıp elektroniği gibi alanlarda da görev yapabilirler.

Havacılık ve uzay mühendisliği MF-4

Programın amacı; havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması, üretilmesi, bakımı ve onarım teknolojisi konularında eğitim ve araştırma yapmaktır. Yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar. Uçak yapımı için gerekli üretim yöntemleri arasından hangisinin niçin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve incelemesini yapar.

Havacılık ve Uzay mühendisleri, Türk Hava Yollarında, Türk Silahlı Kuvvetleri ana bakım üstlerinde, TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayinde, özel havayolu şirketlerinde çalışabilecekleri gibi, eğitimleri sırasında almış oldukları temel makine mühendisliği bilgileri sayesinde makine mühendisliği alanında da çalışabilmektedirler.

hemsire-08032016

Hemşirelik (yüksekokul) YGS-2

Hemşirelik fakülte MF-3

Hemşirelik ve sağlık hizmetleri MF-3

Programın amacı; hastalıklardan korunma yollarını bilen, hasta bakımını planlayan, denetleyen, hastaya hekim tedavisini uygulayan sağlık uzmanları yetiştirmektir. Mezunlar; resmi ve özel hastanelerde, dispanser ve sağlık ocaklarında görev alabilirler.

Hidrojeoloji mühendisliği MF-4

Programın amacı; içme, kullanma, sulama suyu elde edecek, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yer altı suyu sağlayacak, sağlana suyun kirletici etkilerden korunması konularında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmek ve araştırma yapmaktır.

Hidrojeoloji mühendisleri; DSİ, MTA, Köy Hizmetleri, İller Bankası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, belediyeler vb. kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bu konularda danışmanlık ve müteahhitlik hizmetleri veren ulusal ve uluslar arası kuruluşlarda da görev alabilirler.

İç mimarlık MF-4

İç mimarlık; bir mimari mekana işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır. İç mimarlar bir bina içindeki mekanları hacim ve yüzeylerini değerlendirdikleri gibi, yapı sistemleri, fiziksel çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma gibi mekan konforu konularında da bilgili olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında mekanı kullanan bireylerin yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan uygulamaların kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır.

Mezunlar; iç mimarlık ve mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde, tasarım atölyelerinde, mobilya sektöründe ve dekorasyon şirketlerinde çalışmaktadırlar. İsteyen mezunlar kendilerine ait işyeri açabilirler.

Teacher cleaning chalkboard with duster

İlköğretim matematik öğretmenliği MF-1

Programın amacı; ilköğretim okullarında matematik alanda eğitim verecek yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştirmektir. Mezunlar, MEB’e bağlı resmi/özel okul, dershane ve kurslarda matematik öğretmeni olarak görev alabilirler.

İmalat mühendisliği MF-4

İmalat kelimesi “ham maddeyi işleyerek mal üretme” olarak tanımlanmaktadır. Günümüzün modern yaklaşımı ile imalat, ürün geliştirme, imalat sürecinin seçilmesi, süreçlerin yönetilmesi, taşıma ve dağıtım, sistem entegrasyonu ve müşteri desteği gibi birçok halkadan oluşan uzun bir zincirdir.

Bu programın amacı, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde üretilmesine karar verilen bir ürünün üretim yöntemleri ile bu yöntemleri gerçekleştirecek üretim araçlarını tasarımı, uygulanması ve kontrolünde çalışacak kişileri yetiştirmektir.

Program mezunları, otomotiv, uçak, beyaz eşya, elektronik malzeme, demir çelik, petrokimya, cam ve seramik, plastik sanayi gibi sektörlerde görev alabilirler.

İnşaat mühendisliği MF-4

İnşaat mühendisliği programında; her türlü bina, havaalanı, baraj, köprü, liman, yol, kanalizasyon, vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi mühendisliği, ulaşım mühendisliği vb’dir.

İnşaat mühendisi, kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, inşaatı denetler, iş planını hazırlar.

İnşaat mühendisleri, Bayındırlık, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır.

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-3

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?