meslekler

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-6

Size sayısal puan türü ile öğrenci alan bölümleri tanıtmaya devam ediyoruz. Mesleğinize karar vermeden önce mutlaka hangi meslekler olduğunu öğrenmelisiniz…

Mekatronik mühendisliği MF-4

Program; makine, elektrik, elektronik, kontrol ve bilgisayar mühendisliklerinin gerektirdiği alt teknolojileri kullanabilecek veya bu alandaki uzmanlarla iletişim kurarak ürün tasarımını gerçekleştirebilecek mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mekatronik  mühendisi; her türlü karmaşık  tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin tasarımını yapan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran ve geçerli fiziksel kurallar içinde test eden kişidir. Mekatronik mühendislerinin yaptığı mekatronik tasarımlar, elektronik tartı, takometre, taşıtlardaki süspansiyon sistemi, takım tezgahlarının kontrolü gibi hassas ölçümleri gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Yukarıda belirtilen çok yönlü karmaşık bilgi ve kavramlarla donatılmış mekatronik mühendislerinin ileri teknoloji ile çalışan firmalarda, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerinde iş bulabilme olasılıkları yüksektir.

Metalurji ve malzeme mühendisliği MF-4

Program; bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden, metal ve alaşımlarının elde edilmesi, bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin işlediği ham madde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi konularında çalışacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunlar; entegre demir, çelik fabrikaları, demir dışı metal ve alaşım fabrikaları, dökümhaneler ve metal şekillendirme tesisleri, ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi, elektrik ve elektronik endüstrisi, kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi, askeri amaçlı endüstriler, her türlü mühendislik malzemesinin seçimini, test edilmesini ve gerektiğinde yeni malzemelerin geliştirilmesini gerektiren alanlar, yapısal ve elektronik seramik, refrakter ve cam üretimi veya tasarımı yapan veya bunları kullanan işletmeler ile çeşitli araştırma laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.

Meteoroloji mühendisliği MF-4

meteoroloji-05032016

Program; geniş coğrafi alanlarda ısı, ışık, yağış, basınç, nem vb. yönlerden meydana gelen değişmeleri inceleyecek, bölgelerin ısı, yağış, basınç, nem haritalarını hazırlayacak mühendisleri yetiştirmektir. Program sadece İTÜ’de yer almaktadır.

Meteoroloji mühendisleri hava değişikliklerini önceden tahmin etmeye çalışır, atmosferdeki elektrik ve nem mekanizması üzerinde incelemeler yapar. Mezunların çalışma alanları: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, İl Çevre Müdürlükleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi,  Türkiye Elektrik Dağıtım Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Havacılık ve Uzay Ajansları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Devlet Oşinografi Dairesi, kitle iletişim kurumları, özel televizyon kanalları ve enerji ile ilişkili özel sektör kuruluşları, Türk Hava Yolları’nda uçuş hareket uzmanı olarak çalışırlar. Türk Hava Yolları’nda pilot adayı olarak kabul edilen birkaç mühendislik dalı arasında yer almaktadır.

 Mimarlık MF-4

Program; her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması, yapımının denetlenmesi konularında araştırma yapmayı ve bu alanda çalışacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunlar Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlıklarında, belediyelerde görev alabilmekte ve kendilerine ya da şahıslara ait mimarlık bürolarında çalışabilmektedirler.

Moleküler biyoloji ve genetik MF-3

molekuler-05032016

Moleküler biyoloji ve genetik programının amacı,  genetik ve biyoteknoloji alanında eğitim ve araştırma yapmaktır. Programda canlıların genetik yapısını ve biyolojik olayların molekül yapısı ile ilişkisini araştıracak bireyler yetiştirmek hedeflenir. Biyoloji, yaşayan organizmanın yapısını, işlevini ve organizmalar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Moleküllere indirgendiği zaman moleküler biyoloji ortaya çıkmaktadır.

Bölümde; matematik, fizik, kimya, biyoloji, biyolojinin prensipleri, laboratuar teknikleri ve bilimsel metotlar gibi konularda eğitim verilmektedir. Moleküler biyologlar; hastanelerde, sağlık koruma enstitülerinde, ıslah merkezlerinde, ilaç endüstrisinde görev alırlar ve laboratuarlarda özellikle hücrelerin incelenmesi, genetik yapısının özümlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar yapar, üniversitelerin, fen, tıp, ziraat, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinde akademisyen olabilirler. TÜBİTAK gibi resmi kurumlarda ve ilaç endüstrisinde araştırmacı, çeşitli sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında yönetici olarak görev alabilirler.

Mühendislik programları MF-4

Program, yalnızca Işık Üniversitesinde bulunmaktadır. Işık Üniversitesi Mühendislik Programları başlığı altında Bilgisayar, Elektronik, Makine, Endüstri ve Yazılım Mühendisliklerinin eğitimini vermektedir. Adaylar, ilk yıl ortak dersleri aldıktan sonra istedikleri alanı seçebilmektedirler. Ancak ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra istediği bölümü seçebilmesi belirli bir şarta bağlanmıştır. Adayın YGS-LYS’den aldığı puanın, sınava girdiği yıl itibariyle yurt içinde bulunan diğer üniversitelerdeki  eş değer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Mühendislik ve doğa bilimleri MF-4

Program, yalnızca Sabancı Üniversitesinde bulunmaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri programları başlığı altında Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyo Mühendislik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mikro Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği programları bulunmaktadır. Ancak ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bu programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra istediği bölümü seçebilmesi belirli bir şarta bağlanmıştır. Adayın YGS-LYS’den aldığı puanın, sınava girdiği yıl itibariyle yurt içinde bulunan diğer üniversitelerdeki eş değer programa kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

Nükleer enerji mühendisliği MF-4

nukleer-05032016

Program; nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve barışçı amaçlarla kullanılması ile ilgili araştırma yapmayı ve ülkemizde nükleer teknolojinin kurulması ve geliştirilmesinde çalışacak mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sadece Hacettepe Üniversitesi’nde yer alan bölümün mezunları nükleer enerji ile çalışan elektrik santrallerinin tasarımı, yapımı, işletmesi ve geliştirilmesi gibi işlerde çalışır.

Mezunlar; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinde, nükleer enerji ile ilgili laboratuvarlarda ve nükleer santral şirketlerinde çalışabilmektedirler.

Orman endüstri mühendisliği MF-4

Program; odun hammaddesi kaynaklarını işleyerek çeşitli metotlarla kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi, odunun anatomik yapısının, fiziksel ve mekanik özelliklerinin,  lif ve kimyasal yapısının incelenmesi, kurutma, emprenye (ahşabın yapısına değişik kimyasalların emdirilmesi) gibi işlemlerle odunun ve işlenmiş ürünün özelliklerinin iyileştirilmesi, yonga levha, kontrplak ve kağıt endüstrilerinin kurulması, işletilmesi, ürün standardizasyonu, kalite kontrolü ile pazarlanması konularında çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunlar; kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen kağıt, karton fabrikalarında, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontrplak, kapı ve pencere ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde çalışabilmektedirler.

Orman mühendisliği MF-4

Program; orman alanlarının saptanması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda eğitim ve araştırma yapmayı hedeflemektedir. Orman mühendisi; orman alanlarını saptar, haritasını yapar, yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar, toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsini, miktarını ve fidan dağılımını saptar. Orman alanlarına uygun ağaç türlerini seçer, fidanların tekniğe uygun olarak dikilmesine nezaret eder. Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır, ormanın gerekli bakım işlerini yaptırır.

Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları alan kamu sektörü olup, çoğunlukla Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünde çalışırlar. Karayolları Genel Müdürlüğü, evre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi işlerinde ve belediyelerde park ve bahçeler müdürlüğünde görev alabilirler.

Otomotiv mühendisliği MF-4

otomotiv-05032016

Otomotiv sektörünün teknik eleman ihtiyacı makine, elektrik, elektronik vb. mühendislerden karşılanmakta, ancak bu mühendislerin eğitimi ve sektöre uyum sağlamaları zaman almaktadır. Otomotiv mühendisliği bölümü bu tip ihtiyaçlara cevap verebilmek amacı ile açılmıştır. Bölümden mezun olan öğrenciler; otomobil, kamyon, motosiklet, traktör gibi motorlu araçların projelerini, aracın kullanım yerine göre denge hesaplarını yapacak, uygun şasi yapısını belirleyecek, araçta kullanılacak aksamların seçimini belirleyecek biçimde eğitilmektedirler. Binek otomobillerin yanı sıra otobüs ve kamyon üretimi de yapılan ülkemizde, ihracatın önemli bir kısmı bu ürünlerle gerçekleştirilmektedir.

Mercedes, Temsa, Renault, Otosan, Borusan mezunların çalışabilecekleri fabrikalar arasında sayılabilir. Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir gibi illerimizde özel sektöre ait otomotiv motor ve cihazlarının üretimini yapan fabrikalar vardır. Bu nedenle özellikle otomotiv sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerde çalışabilirler.

Petrol ve doğalgaz mühendisliği MF-4

Program; yer altındaki kayaç yapıların gözenekleri ve /veya çatlak sistemleri içinde birikmiş olan petrol, doğal gaz, kömür gazı, buhar ve su gibi doğal kaynakların bulunması, üretimi, taşınması, depolanması ve pazarlanması konularıyla ilgilenir.

Ülkemizde sadece ODTÜ, İTÜ ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde yer alan bölümün mezunları, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve ona bağlı şirketlerde, özel petrol şirketlerinde, Maden Tetkik Arama, Devlet Su İşleri ve BOTAŞ’ta çalışabilmektedirler.

Peyzaj mimarlığı MF-4

Program, insanın doğal çevresinin bilinçli bir biçimde, insanlar için yararlı ve estetik özellikleri olan bir çevre haline getirilmesi konusunda çalışacak bireyleri yetiştirmeyi ve bu alanda araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Peyzaj Mimarlığının temel ilkesi çevre dengesi üzerindeki tahribatın önlenmesidir.

Mezunlar; serbest peyzaj mimarlığı büroları açarak çalışabildikleri gibi belediyeler, Bayındırlık Bakanlığı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi birçok kamu kurumunda da görev alabilmektedirler.

Polimer mühendisliği MF-4

polimer-05032016

Polimer sözcüğü Yunancada “çok” anlamına gelen “poli” ve “parça” anlamına gelen “meros” sözcüklerinin bileşimi ile ortaya çıkmış bir sözcüktür. Polimerler düşük üretim maliyetleri, kolay şekil almaları ve amaca uygun üretilebilmeleri nedeniyle her alanda yaygınlaşmıştır. İleri mühendislik malzemelerinin üretiminde, plastik ve kauçuk, uzay ve havacılık, savunma ve silah, bina iç ve dış kozmetik, otomotiv, makine, tekstil sanayilerinde, tıpta ve eczacılıkta, yapıştırıcı üretiminde, oyuncak ve hediyelik eşya üretiminde polimerler kullanılmaktadır.

Sadece Yalova Üniversitesi’nde yer alan Polimer Mühendisliği; polimerizasyon yöntemlerini, polimerlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini inceleyen, polimerik malzemelerin kimyasal yapısı ile özellikleri arasındaki ilişkiyi araştıran, polimer malzemelerin tasarımını, üretimini, karakterizasyonunu, geliştirilmesini, işlenmesini ve uygulama alanlarının belirlenmesini kapsayan bir mühendislik dalıdır.

Mezunlar, yurt içi ve yurt dışında sanayinin pek çok alanında hizmet veren firmaların; üretim, AR-GE, kalite kontrol, ham madde kontrol, satış ve pazarlama departmanlarında iş bulma imkanına sahiptirler.

Seramik mühendisliği MF-4

Program, her türlü geleneksel ve ileri teknoloji seramiğin üretimi konusunda eğitim vermeyi ve bu alanda araştırma yapmayı hedeflemektedir. Bölüm Türkiye’de sadece Ege Üniversitesinde yer almaktadır. Seramik mühendisleri; cam, seramik, çimento, çini, tuğla, kiremit fabrikalarında üretim sürecini planlar, gerekli malzemeyi, teknisyen ve işçilerin yapacakları işleri belirler, işlerin plana uygun yapılıp yapılmadığını, üretilen ürünün kalitesinin belirlenen standarda uygunluğunu kontrol eder.

Mezunlar; Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma Bakanlıklarında ve özel sektöre ait cam seramik, çimento, çini, tuğla, kiremit fabrikalarında ve tesislerde çalışabilmektedirler. Ayrıca isteyenler kendi işlerini de kurabilmektedirler.

Sistem mühendisliği MF-4

sistem-05032016

Program; teknik, ekonomik, biyolojik, endüstriyel ve politik sistemleri birleştirerek analiz edecek, iş dünyasının bütün sektörlerinde oluşan ve oluşturulacak sistemlerin tasarımını, üretimini ve geliştirilmesini, maliyet unsurunu da göz önünde bulundurarak gerçekleştirecek bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sadece İstanbul Yeditepe Üniversitesinde yer alan bölümün mezunları; endüstriyel kurumlar, finans, çevre, sağlık kurumları, ulaştırma ve iletişim işletmeleri gibi çok farklı alanda çalışabilmenin yanı sıra kamu veya özel kurum ve kuruluşların satış yönetimi, proje yönetimi, üretim ve planlama bölümlerinde görev alabilmektedirler.

Su ürünleri mühendisliği MF-2

Program; denizlerde, göllerde, akarsularda besin olarak yararlanılabilecek canlıların yaşayışlarını inceleyen, üreme ve av dönemlerini belirleyen, bunların en ekonomik biçimde üretimini ve pazarlanmasını planlayan mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Su ürünleri mühendisleri; özel sektöre ait su ürünleri üretimi ve işletme tesislerinde, akvaryum balığı üretim tesislerinde ve balık üretim çiftliklerinde çalışabilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, DSİ, belediye ve üniversitelere bağlı su ürünleri üretim çiftliklerinde de çalışabilirler veya kendileri özel üretme çiftliği kurabilirler.

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-1

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-2

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-3

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-4

Meslekleri tanıyalım (sayısal)-5

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?