Nostradamus kimdir? Kehanetleri neler?

Gelecekle ilgili bir kehanetten bahsedilirken Nostradamus adı mutlaka geçer. Peki, kimdir Nostradamus ve kehanetleri nelerdir?..

Asıl adı Michel de Nostre Dame olan ama Nostradamus (Michel de Nostre Dame adının Latince’ye çevrilmiş hali) olarak çağrılan ünlü kahin (gelecekten haber veren) 14 Aralık 1503 tarihinde, Avignon ile Arles arasında yer alan Saint – Remy de Provence’da dünyaya geldi. Babası Jaume de Nostre Dame bir noter olan Nostradamus’un dedesi olan Jehan de Saint-Remy, Anjou kralı René’nin doktoruydu.

Nostradamus’un babasının ataları, eski Ahit’te adı geçen, birçok peygamberin çıktığı İsaşar adlı Yahudi kabilesinden gelmişlerdir. Nostradamus’un dedesi Yahudi mistisizmi Kabbala ve astroloji ile yakından ilgiliydi. Bu sayede küçük Michel altı yaşından itibaren bu ilimlerle ve o devirde çok önemli olan çeşitli otlar ve bitkilerle ilgili bilgilerle yetişti.

Genç yaşta Yunanca, Latince ve İbranice öğrenen Michel, dedesi öldükten sonra ailesi tarafından eğitimini tamamlaması için Avignon’a gönderildi. Okulda, tabiat ile ilgili derin bilgileri ve olağanüstü hafızasıyla herkesi şaşırtıyordu. Bir metni bir kez okuması yeterli olan Michel, tek kelimeyi bile şaşırmadan baştan aşağı tümünü ezbere tekrarlıyordu.

Avignon’daki okulda Latince’yi hayli ilerleten Michel 1521 yılında Montpellier Tıp Okuluna girdi. Bu okulda astroloji dersleri de gördü çünkü o zamanlar astroloji tıp öğrencilerine ek ders olarak okutuluyordu.

Michel De Nostre Dame, bu dönemde ortaya çıkan ve her yeri kasıp kavuran veba salgını yüzünden üniversiteyi terk etti ve dört yıl boyunca Narbonne, Taulouse ve Bordeaux kentlerinde yaşayan insanları tedavi etmek için uğraştı. Ardından Montpellier’e geri dönerek diplomasını aldı. Hayatını doktorluk yaparak ve bir yandan da çeşitli makyaj boyaları, parfümler imal edip satarak kazanıyordu.

Daha sonra Agen’e gelen Nostradamus evlendi ve iki çocuğu oldu. Ancak çocuklarının her ikisi de çok küçük yaşta öldüler. Ardından 1539’da karısını da kaybeden Nostradamus, sekiz yıl boyunca Fransa ve İtalya’nın bazı yörelerini dolaşıp durdu.

Kehanet yeteneği tam da bu seyahatleri sırasında ortaya çıktı. Anlatılanlara göre, günün birinde yolda rastladığı genç bir keşişin yanına giderek önünde diz çöktü. Yanındakilerin neden böyle garip bir davranışta bulunduğunu sormaları üzerine ise Papa’nın önünde diz çökülür yanıtını verdi. O genç keşiş yirmi yıl sonra Papa IV. Sixte diye tanınacak olan kişiydi.

1544’de veba salgını başlayan Marsilya’ya gitti. Ardından 1546’da salgının korkunç boyutlara ulaştığı Aix-en-Provence’a ve Lyon’a gidip hastalıkla savaştı.

1547 yılında kardeşi Berthard de Nostre-Dame’ın davetiyle geldiği Salon kentinde genç bir dul ile tanıştı. Hemen evlenip bu küçük kente yerleştiler. Artık kırk dört yaşında olan Nostradamus çok şeyler görmüş, çok ıstıraplar çekmiş, hayatını insanlara adamıştı. bir yandan da kadınlar için makyaj malzemeleri (boyalar, kokular) üreten Nostradamus, Salon’da doktorluk yapmaya devam etti; Hastalara yazdığı ilaçları da bizzat kendisi yapan kahin boş zaman buldukça da durmadan yazıyordu.

Seyyar satıcıların köylerde sattıkları yıllık almanaklar (yıllık takvim şeklinde kitap) ve ardından da Yüzü Güzelleştirmek ve Renklendirmek İçin Boyalar ve Kokular isimli bir kitap yayınladı.

1556 yılında kehanetlerini merak eden Kraliçe Catherine de Medici’nin de etkisiyle Kral II. Henry tarafından saraya çağrıldı. Kralın özel doktoru aynı zamanda sarayın astroloğu oldu. Dörtlü mısralar halindeki yaklaşık bin kehaneti içeren on ciltlik “Centuries” adlı eseri, Michel de Nostradamus’un kehanetleri adıyla yayınladı.

nostradamus-1_250415Nostradamus, kehanetlerini dörtlü mısralar halinde yazmıştı. Bu dörtlüklerin yüz tanesi bir araya gelerek bir “Yüzlük” oluşturuyordu. 1557 yılında yayınlanan yüzlüklerin sayısı yediyi buldu. Kehanetleri Michel de Nostradamus’un kehanetleri adıyla yayınlanıyordu. Yani Nostre-Dame adı, Nostradamus olarak değişmişti.

Ününün iyice yayılması üzerine Fransa Kralı’nın daveti ile Paris’e giden kahin, kraliçe’ye çocukları ile ilgili kehanetlerde bulundu. Saray ve çevresine mensup kişilere horoskoplar (astroloji haritası) çizdi, kehanetlerde bulundu. Kraliçe o kadar etkilenmişti ki, bir gün kahini Salon’daki evinde bile ziyaret etmişti.

Nostradamus’un kehanetleri açık ve seçik değildir ve yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır. Nostradamus kehanetlerini hem yalnızca anlayabilenler anlasın diye, hem de kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanamasın diye bir hayli sembolik bir dille kaleme almıştır. Geleceğe ait öngördüğü gerçekleri yazmaktan kaçınmamış, fakat kitabındaki bu gerçeklere herkes ulaşamasın diye birtakım örtüleme yöntemlerine başvurmuştur.

Gut hastalığına yakalanan Nostradamus bir akşam önce yerel papaza söylediği ve 141. kehanette belirttiği gibi 1-2 Temmuz 1566 gecesi, 62 yaşındayken öldü.

Nostradamus’un Kehanetleri

Nostradamus’un gerçekleşmiş olan en ünlü kehanetleri şunlardır:

1) 2. Henry’nin at üzerinde dövüşürken bir kaza sonucu ölmesi

“Genç aslan yaşlı olana üstün gelecek

Hem de savaş alanındaki tek bir çarpışmada

Altın bir kafesin içinden gözlerini çıkartacak

İki yara bir olacak ve o zalimce bir ölümü tadacak.” (1:35)

2. Nostradamus’un uyarılarına aldırış etmeyen Henry, kendinden 6 yaş küçük Comte de Montgomery ile birlikte at üzerinde bir dövüş turnuvasına katılır. İki taraf da üzerinde aslan işlemeleri olan kalkanlar kullanmaktadırlar.

Dövüşün sonlarına doğru, Montgomery’nin kırılan mızrağının iki parçası, Henry’nin altın kaplama miğferinden içeri girerek başına saplanır. Bunlardan biri gözüne, diğeri de şakağına saplanmıştır. 10 gün sonra Henry ölür.

2) Büyük Londra yangını

“Londra’dan, adaletli olanların kanı istenecek

66 yılında yandığında” (2:51)

2 Eylül 1666’da başlayan Londra yangını, 5 gün içinde şehrin büyük bölümünü kül etmiştir. Bu büyük yangında sadece 6 kişi ölmüştür. Londra Yangını’nda hastalık taşıyan milyonlarca fare ölmüş, şehir bu bakımdan temizlenmiştir.

nostradamus-3_2504153) Fransız Devrimi

Nostradamus’un Fransız Devrimi ile ilgili birçok dörtlüğü bulunur.

“Köleleştirilmiş insanlar şarkı söylecek, taleplerde bulunacak

Prensler ve lordlar zindanlara hapsolacak

Kafasız aptallar tarafından da bunlar

İleride ilahi kelam olarak anılacak” (1:14)

“Savaş başlamadan önce büyük duvar yıkılacak,

Kral öldürülecek, ölümü bu kadar hızlı geldiği için insanlar yas tutacak

Muhafızlar kan içinde yüzecek

Sen Nehri’nin yakınlarındaki toprak kanla kaplanacak” (2:57)

14 Haziran 1789’da insanlar, o zamanki monarşinin sembollerinden biri olan Bastille hapishanesine saldırdılar. Bu, bütün Avrupa’yı şok eden devrimin başlangıcıdır. Devrim zor ve çok acı olaylara sahne olmuştur.

5) 2. Dünya Savaşı ve Hitler

Nostradamus, Hitler’in doğrudan adını vermek yerine Hister ismini kullanmayı uygun bulmuştur. Hister, aynı zamanda Hitler’in kıyılarında doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Danube Nehri’nin Latince adıdır.

“Batı Avrupa’nın derinlerinde bir yerlerde

Fakir insanların bir çocuğu olacak

Konuşmaları ile milyonların aklını çelecek

Ve Doğu’nun İmparatorluğu’nda da beğenilecek.” (3:35)

Bu dörtlüğün Hitler’in çocukluğunu, karizmatik ve etkileyici kişiliğini, son olarak da Almanya’nın Japonya ile kurduğu ittifakı ifade ettiğine inanılır.

“Aç canavarlar nehirleri geçecek

Savaş alanındakilerin büyük bölümü Hister’e karşı gelecek

Büyük olan demir bir kafese sürüklenirken

Almanya’nın çocuğu hiçbir şey görmeyecek.” (2:24)

Bu dörtlüğün Hitler’in nehirleri aşıp çeşitli bölgeleri ele geçirmesi ama sonunda yenilmesi anlamına geldiği düşünülür.

6) Franco’nun Sürgünü

“Franco, Castille’den çıkıp birliği terk edecek

Elçi isteklerini reddedip ayrılık yaratacak

Rivera’nın insanları çekişmenin içinde olacak

Ve körfeze girişi engelleyecek.” (9:16)

Bu dörtlük, İspanyol diktatör Franco ve diktatörlük rejimi kuran Rivera’ya işaret etmektedir. 1936’da, sol eğilimli cumhuriyetçi hükümet Franco’yu Kanarya Adaları’na sürgüne göndererek körfeze girişini engellemiştir. Franco, ancak hükümete darbeden sonra İspanya’ya dönüp askeri cunta kurmuştur.

7) Louis Pasteur

“Yüzyıllardır saklanan, kayıp şey bulunacak

Pasteur yarı tanrı gibi övülüp göklere çıkartılacak

Bu, Ay büyük döngüsünü tamamladığında gerçekleşecek

O [Pasteur] başkaları tarafından hor görülecek” (1:25)

Mikroorganizmaların varlığını tespit eden ilk bilim adamı Pasteur, aynı zamanda kuduz ve şarbon aşılarını da yapmıştır. Bilim çevreleri tarafından ise sık sık bulgularını bozmakla suçlanmıştır.

8) Charles de Gaulle

“Roma ve Annemark’ın Herkül kralı

Üç defa unvanlandırılan de Gaulle yol gösterecek

İalya ve St. Mark’tan bazılarını titretecek

Herkes üzerinde yer alan ilk hükümdar olacak.” (9:33)

Charles de Gaulle, ilk önce Özgür Fransız Kuvvetleri’nin lideri, daha sonra da 2. Dünya savaşı sonrasında kurulan geçici hükümetin ve bunu takip eden 5. Fransız Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olmuştur (üç defa unvanlandırılan de Gaulle).

nostradamus-2_2504159) Kennedy suikasti

“Eski bir iş sonunda yapılacak,

Çatıdan gelen şey ile büyük adam harap olacak

Bu işten, zaten ölü olan bir masumu sorumlu tutacaklar

Asıl suçlu sisli çalılıklarda saklanacak.” (6:37)

Buradaki “eski iş”in, 2. Dünya Savaşı’nda Naziler’e yardımcı olan Joseph Kennedy’yi ‘lanetleyen’ Yahudiler’in işi olduğu yorumlanır. Kimilerine göre ise John F. Kennedy’nin ihanete uğraması olarak yorumlanır.

Kennedy suikasti ile ilgili söylentiler, Kennedy’yi öldüren kurşunun Lee Harvey Oswald’ın silahından çıkmadığı yönündedir. Zaten bazı görgü tanıklarının söylediğine göre; Kennedy’ye, üzerinde ot bitmiş küçük bir tepeden ateş edilmiştir. Lee Harvey Oswald da, polis istasyonundan hapishaneye taşınacağı sırada yine Kennedy gibi suikaste uğramıştır.

“Büyük insan o gün bir yıldırımla vurulacak,

Bu kötülük öngörülüp yazılı olarak bildirilecek

Öngörüye göre bir diğeri de gece vakti ölecek

Reims ve Londra’da karışıklık, Tuscany’de salgın varken.” (1:27)

Bu dörtlük de, suikastlerin zamanlarına işaret etmektedir. John F. Kennedy öğlen 12.00, Robert Kennedy ise gece 01.00 sularında öldürülmüştür. Jean Dixon’ın John F. Kennedy’yi özellikle de basın yoluyla uyarmaya çalıştığı söylenir. Robert Kennedy’nin öldürüldüğü 1968 yılında Londra ve Paris’te (Reims) öğrenci eylemleri vardır. Ayrıca, salgın hastalık korkularını da beraberinde getirmiş olan Büyük Floransa Seli de 1968 yılında olmuştur.

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?