Türkiye’nin iklim haritası nedir?

Türkiye’de kaç çeşit iklim tipi görülür? Türkiye’nin iklim haritası nedir ve iklimlerin özellikleri nelerdir?

Türkiye, iklim kuşaklarından ılıman kuşak ile subtropikal kuşak arasında yer alır. Türkiye’de coğrafi konum ve yer şekilleri nedeniyle farklı iklim tipleri ortaya çıkmıştır. Kıyı bölgelerinde denizlerin etkisiyle daha ılıman iklim özellikleri görülür. Dağların yüksekliği ve uzanışı deniz etkilerinin iç kesimlere ulaşmasını engeller. Bu nedenle iç kesimlerinde karasal iklim özellikleri görülür.

Türkiye’de genel olarak üç ana iklim tipi görülür. Bunlar; Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi ve Karasal iklimdir. Marmara iklimi ise, karasal, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş iklimidir.

1) Karasal İklim
Bu iklim tipi İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kısmı ve Trakya’nın iç kısımlarında görülür. Bitki örtüsü bozkırdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı, 500-600 mm’dir. İç Anadolu Bölgesi’nde maksimum yağış ilkbaharda, minimum yağış ise yazın düşer.

a) İç Anadolu Karasal İklimi
Kışlar bölgenin doğusunda daha fazla olmak kaydıyla soğuk, yazlar biraz sıcaktır. En soğuk ay ocak, en sıcak ay ise temmuzdur. En yağışlı mevsim ilkbahardır. Ortalama yıllık bağıl nem %63.7’dir. Bölgede doğal bitki örtüsü alçaklarda bozkır, yükseklerde yağışın artmasına bağlı olarak kurakçıl meşe ormanlarıdır.

iklim haritasi 2 120215b) Doğu Anadolu Karasal İklimi
Yazlar kısa ve serin, kışlar soğuk ve uzundur. Kışın yağışlar kar şeklindedir ve çokça don olayı görülür. Alçak alanlarda yazlar biraz sıcaktır. Yağışın çoğu kış ve ilkbaharda düşer; yaz yağış oranı %9.5’tir. Ortalama yıllık bağıl nem %60.2’dir. Doğal bitki toplulukları alçaklarda bozkır, daha yüksek alanlarda kuru orman, en yüksek yerlerde alpin çayırlar görülür.

c) Güneydoğu Anadolu Karasal İklimi
Yaz mevsimi çok sıcak, kışlar nadir soğuk geçer. Yıllık ortalama yağışın çoğu kış ve ilkbaharda düşer. Yıllık bağıl nem ortalaması %53.6’dır ve düşüktür. Düşük bağıl nem ve sıcak yaz mevsimi kuraklığın şiddetini artırmaktadır. Bitki örtüsünü zayıf bozkırlar ve kurakçıl çalılar oluşturur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kış mevsimi pek donlu geçmemekle beraber, yaz mevsiminde şiddetli kuru sıcaklar egemendir.

d) Trakya Karasal İklimi
Yaz mevsimi sıcak, kışlar soğuk geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması 13.2°C, ocak ayı ortalaması 2.8°C, temmuz ayı ortalaması 23.9°C’dir. Yağışın çoğunluğu ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde düşer. Yıllık ortalama yağış 559 mm’dir. Yaz yağışlarının oranı %17.6, yılık ortalama bağıl nem %69’dur. Bitki örtüsü kurakçıl orman ve antropojen bozkırdır.

Antropojen bozkır: İnsanlar tarafından orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu oluşan bozkırlara verilen isimdir. Yapılan araştırmalar, İç Anadolu’da ve Ergene Havzası’nda önceleri ormanların çok daha yaygın olduğunu göstermektedir. Ancak yüzyıllar boyunca bu ormanlar çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ve giderek azalmıştır. 

maki 1202152) Akdeniz iklimi
Bu iklim tipi, Akdeniz, Ege ve güney Marmara’da görülür. Ancak Marmara’da görülen Akdeniz ikliminin özellikleri daha serttir. Marmara Bölgesinde görülen Akdeniz İkliminde, yazlar Akdeniz kıyılarına göre daha serin, kışlar ise daha soğuk ve karlıdır. Turunçgillerin tarımı için elverişlidir. Güney enlemlerde görüldüğünden don olayı ve kar yağışı kıyı kuşağında ender görülür. Torosların yükseklerinde kışlar kar yağışlı ve soğuktur.

Akdeniz ikliminde en soğuk ay 6.4°C ortalama ile ocak ayı, en sıcak ay 26.8°C ortalama ile temmuz ayıdır. En yağışlı mevsim kıştır. Sıcak olan yaz mevsimi aynı zamanda kuraktır, yağışın %5.7’si bu mevsimde düşer. Yıllık bağıl nem ortalaması %63.2’dir.

Bitki örtüsü doğal alanlarda kızılçam, ormanın tahrip edildiği alanlarda makidir. Genellikle 0-800 metreler arası maki hakimdir. Yüksek alanlarda karaçam, köknar ve sedir ağaçları hakimdir. Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüsü zeytin, defne, mersin, kekik gibi bitkilerden oluşan makilerdir. (Resim: Maki bitki örtüsü)

orman 1202153) Karadeniz iklimi
Bu iklim tipi, Karadeniz kıyıları ve kuzey Marmara’da görülür. Her mevsim yağışlıdır. Yazlar serin, kışları kıyılarda ılık, yükseklerde soğuk ve kar yağışlıdır. Yağış yıla dağılmıştır haldedir, bu nedenle kurak mevsim görülmez. En soğuk ay ocak, en sıcak ay temmuz ayıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 13.0°C’dir. Yıllık yağış ortalaması 842.6 mm’dir. Yıllık bağıl nem ortalaması %71, yaz yağışlarının oranı %19.4’dür.

Doğal bitki örtüsü ormandır. Kıyılarda geniş yapraklı, kışın yaprak döken, nemcil türlerden (kayın, gürgen, kestane, kızılağaç vb.) oluşan orman; yükseklerde, nemli soğuk şartlara uymuş iğne yapraklılar hakimdir. (Resim: Karadeniz iklimi bitki örtüsü orman)

4) Marmara iklimi (geçiş iklimi)
Marmara Bölgesi’nin Kuzey Ege’yi de içine alacak şekilde güney kesiminde görülür. Kışları Akdeniz iklimi kadar ılık, yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Karasal iklim kadar kışı soğuk, yazı da kurak geçmemektedir. Bu özelliklerden dolayı Marmara iklimi karasal, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir.

Geçiş iklimi olan Marmara ikliminde doğal bitki örtüsünü alçak kesimlerde Akdeniz kökenli bitkiler, yüksek kesimlerde kuzeye bakan yamaçlarda Karadeniz bitki topluluğu özelliğindeki nemli ormanlar oluşturmaktadır. En soğuk ay ocak, en sıcak ay ise temmuzdur. Yağışların çoğu kış mevsiminde düşer. Yaz yağışlarının yıllık toplam içindeki payı %11.7’dir. Yıllık ortalama nispi nem %73’tür.

Bağıl (nispi) nem: Havanın bünyesinde su buharı halinde tuttuğu mutlak nemin, bulunduğu sıcaklık ve basınç koşullarında tutabildiği azami su miktarına olan oranıdır. Başka bir deyişle, belli bir yerdeki hava kütlesinin sıcaklığına ve basıncına bağlı olarak taşıyabileceği azami nemin yüzde kaçı kadar neme (su buharına) sahip olduğunu ifade eden bir kavramdır. Bağıl nemin %100 olması, havanın artık suyla doyurulmuş olması anlamına gelir. Bu durumda hava daha fazla su alamayacak ve katılan buhar yoğuşarak sıvı haline dönüşecektir. Bağıl nem %100’den küçük bir değerdeyse buharlaşma gözlenir.

İskelet Sistemi, İskelet Sisteminin Özellikleri ve Görevleri

İskelet sistemi nedir? Vücuttaki görevi ve özellikleri nelerdir?

mega man

Mega Man mobil cihazlara geliyor!

Herkesin severek oynadığı Mega Man, mobil cihazlardaki yerini alıyor. Peki Mega Man nedir?

Pokemon Go için yeni Pokemonlar geliyor!

Günümüzde oldukça popüler olan Pokemon Go oyunu için yeni Pokemonlar geliyor. Peki Pokemon Go nedir, nasıl oynanır?

Tiftik keçisi

Tiftik keçisi ve özellikleri

Tiftik keçisi nasıl bir hayvan türüdür? Türkiye’de tiftik keçisi yetiştiriciliği nerelerde yapılır?

ekvatoral iklim

Ekvatoral iklim ve özellikleri!

Ekvatoral iklim nedir, özellikleri nelerdir? Ekvatoral iklim nerelerde görünür?

süper mario run

Süper Mario Run geliyor!..

Süper Mario Run Iphone ve İpad kullanıcılarıyla buluşuyor!.. Peki Süper Mario nedir?

En son baktıklarımız

Gökkuşağı Dağları

Gökkuşağı Dağları nerede?

Görenlerin ilk bakışta gözlerine inanamadığı ve insana gerçek olmadığı izlenimi veren Gökkuşağı Dağları hangi ülkede?

ilginç bilgiler

Nadir bilinen ilginç bilgiler

Hayatınızda birçoğunu belki de ilk defa duyacağınız ilginç bilgileri sizin için bir araya getirdik…

hindistan cevizi

Neden hindistan cevizi yemeliyiz?

Hindistan cevizinin birçok faydası vardır. Peki faydaları nelerdir ve hindistan cevizi nasıl yenir?

Einstein’dan altın öğütler!

Albert Einstein’ın sözleri ve görüşlerinden, girişimcilik ile ilgili uygulanabilir çıkarımlar! 

ejder meyvesi

Ejder meyvesi nedir?

Ejder meyvesi ilginç yiyecekler arasında yer alıyor. Peki, bu meyvenin yararlarını biliyor musunuz?..

Çınar Ağacı ve özellikleri

Uzun ömürleri ve heybetli görünüşleri ile bilinen çınar ağaçlarının özellikleri nelerdir? Nerelerde yetişir? Kaç türü bulunur?